POLTRONA FRAU PHNOM PENH BY VATTANAC INVESTMENT LIMITED

POLTRONA FRAU PHNOM PENH BY VATTANAC INVESTMENT LIMITED

ADRESSE

Vattanac Capital Tower, 66 Monivong Boulevard, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh
PHNOM PENH

Kontakte

Telefon +855 23 938 888