POLTRONA FRAU PHNOM PENH BY VATTANAC INVESTMENT LIMITED

POLTRONA FRAU PHNOM PENH BY VATTANAC INVESTMENT LIMITED

Address

Vattanac Capital Tower, 66 Monivong Boulevard, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh
PHNOM PENH

Contacts

Phone +855 23 938 888