POLTRONA FRAU PHNOM PENH BY VATTANAC INVESTMENT LIMITED

POLTRONA FRAU PHNOM PENH BY VATTANAC INVESTMENT LIMITED

INDIRIZZO

Vattanac Capital Tower, 66 Monivong Boulevard, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh
PHNOM PENH

CONTATTI

Tel +855 23 938 888